GM_PC_HOME_TOP_BANNER
8 tuyến metro ở Sài Gòn đang ra sao?
8 tuyến metro ở Sài Gòn đang ra sao?

Ngoài tuyến metro số 1 thi công với nhiều lần lận đận vốn, tuyến số 2 và số 5 đang khởi động chậm chạp thì 5 tuyến còn lại vẫn đang kêu gọi đầu tư.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close