GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Gỡ bí đầu ra cho nông sản Việt
Gỡ bí đầu ra cho nông sản Việt

VOV.VN - Để thoát khỏi thế bí ở đầu ra, ngành nông nghiệp cần phát triển chuỗi giá trị sâu, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close