GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Chưa sửa Luật Đất đai trong năm 2020
Chưa sửa Luật Đất đai trong năm 2020

VOV.VN - Chính phủ đề nghị rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Các ý kiến trong thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close