GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Trục lợi từ dịch vụ tiêm chủng
Trục lợi từ dịch vụ tiêm chủng

VOV.VN - Trước tình trạng vắc-xin dịch vụ ngày càng khan hiếm không ít cá nhân, tổ chức đã tìm cách trục lợi từ nhu cầu có thực của người dân.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close