Lễ giỗ Tổ nghề hát xẩm

Buổi lễ do nhạc sỹ Thao Giang chỉ đạo, kịch bản của nhạc sĩ Quang Long diễn ra sáng 18/3 (ngày 22/2, Kỷ Sửu) theo nghi lễ truyền thống tại đình Hào Nam (Hà Nội).  

Sự có mặt của các nghệ nhân và một số nhà nghiên cứu đã làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Chỉ tiếc là trong buổi lễ thiêng liêng này không có sự hiện diện của nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX – nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Hiện nay, Hội nhạc sĩ Việt Nam kết hợp với Trung tâm Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật hát xẩm, dần dần đi vào đời sống người dân. Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức lớp học miễn phí thu hút nhiều bạn trẻ và phát hiện thêm một số giọng xẩm triển vọng như Thu Phương, Xuân Tự, Ngọc Huê…./.

Viết bình luận