Những hiện vật lịch sử gắn với mốc son Cách mạng tháng Tám
VOV.VN - Nhiều tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử cao được giới thiệu trong triển lãm "Cách mạng tháng Tám - Mốc son lịch sử".