Tăng cường thu tiền bản quyền tác giả âm nhạc

Năm 2009, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phấn đấu thu 18 tỷ đồng tiền bản quyền tác giả, nâng số lượng tác giả ủy quyền cho Trung tâm lên 1.800 thành viên.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc cho biết: Năm 2008, Trung tâm thu được hơn 15 tỷ đồng tiền bản quyền tác giả cho các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế, tăng gần 62% so với năm 2007. Số lượng nhạc sĩ, tác giả uỷ quyền cho Trung tâm là hơn 1.300 người. Có hơn 20 tác giả nhận tiền bản quyền tác giả từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó người cao nhất là 197 triệu đồng.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cũng đã ký hợp đồng song phương với 23 tổ chức quốc tế về bản quyền tác giả./.