Tết thời bao cấp: Cứ nhớ lại là rưng rưng

Tết thời bao cấp: Cứ nhớ lại là rưng rưng

VOV.VN -Trong hồi ức của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ và những người cùng thời, Tết thời bao cấp vô cùng khốn khó, đơn sơ nhưng rất đỗi yêu thương.
PC_Zone_Footer_470
PC_Middle_200
VN_vov.vn_pc_cate_left1
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds