Trao giải sáng tác về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lễ trao Giải thưởng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018). Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Các vị lãnh đạo và khách mời tại sự kiện

Tới dự Lễ trao giải có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa phương và đông đảo các tác giả đoạt giải....

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Giải thưởng phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cho biết: "Cách đây hơn 10 năm, tại Lễ kỷ niệm trọng thể 77 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng ta đã phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể, địa phương phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Đến nhiệm kỳ khóa XI, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW nâng cuộc vận động thành hành động tự giác, chủ động, thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cả nước. Trong hai nhiệm kỳ khóa X, khóa XI, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành 4 đợt sơ kết, tổng kết, trao tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề cao đẹp này. 

Bước sang nhiệm kỳ khóa XII, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mở rộng chủ đề Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

So với Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) thì Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) có thêm những nội dung và yêu cầu mới. Chỉ thị 05-CT/TW chỉ rõ: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân”, yêu cầu đưa việc học tập, làm theo Bác “trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên”. 

Trao giải thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A.

Chỉ thị 05-CT/TW nhấn mạnh “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. 

Đối với hệ thống chính trị và các cơ quan tuyên truyền, Chỉ thị 05-CT/TW xác định: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. “Những nội dung này là chủ đề lớn lao, là định hướng sáng rõ, là cảm hứng thẩm mỹ dồi dào giúp đội ngũ văn nghệ sĩ, các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân nhiều tác phẩm hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích”.

Trong hơn hai năm qua, đã có hàng ngàn tác phẩm tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện, các loại hình báo chí, xuất bản, văn học, âm nhạc, điện ảnh...

Trao giải thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B.
Trao giải thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải B.

Nhận xét về các tác phẩm gửi dự thi năm nay, Ban Chỉ đạo Giải thưởng cho biết: Các tác phẩm có chất lượng tốt, bám sát chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thể hiện sự kính trọng, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhiều tác phẩm phản ánh gương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, vùng miền khác nhau, với những việc làm thiết thực, cụ thể có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Một số tác phẩm mang tính phát hiện, hướng tới những tập thể, cá nhân điển hình gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau nhiều vòng chấm giải, Ban Chỉ đạo Giải thưởng đã trao 8 giải A, 34 giải B, 67 giải C và 55 giải Khuyến khích (trên hơn 2.000 tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng) cho các tác phẩm, công trình, tập thể, cá nhân thuộc 13 chuyên ngành sáng tác; trao tặng thưởng đồng hạng về quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí cho 19 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải

Tác giả Trương Thị Thương Huyền, tác giả tập bút ký đạt giải A - "Trường Sa! Trường Sa!" chia sẻ niềm vui khi đoạt giải: "Khi biết tin tác phẩm của mình được nhận giải A - Giải thưởng Hồ Chí Minh, tôi rất bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Đây là cuốn bút ký của tôi đồng tác giả với anh Tô Kiều Thẩm, kể về chuyến công tác của anh em chúng tôi đến quần đảo Trường Sa.

Phần của tôi chủ yếu viết về cuộc sống, lao động, chiến đấu của quân dân Trường Sa trên các đảo nổi, đảo chìm. Đó không chỉ là sự khó khăn gian khổ, sự khắc nghiệt của nơi đây mà còn khắc hoạ rõ nét tâm tư của người lính biển, người dân, cũng như tình cảm của các phóng viên khi tới thăm vùng đất xa xôi này"./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Vẫn tồn tại cơ chế xin-cho trong việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
Vẫn tồn tại cơ chế xin-cho trong việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đó là nhận xét của đa số đại biểu tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Vẫn tồn tại cơ chế xin-cho trong việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Vẫn tồn tại cơ chế xin-cho trong việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đó là nhận xét của đa số đại biểu tham dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh của Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên
Vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh của Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên

VOV.VN - Giải thưởng Hồ Chí Minh là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao và tài năng của cố Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên.

Vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh của Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên

Vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh của Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên

VOV.VN - Giải thưởng Hồ Chí Minh là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao và tài năng của cố Nhạc sĩ, NSND Đinh Ngọc Liên.