Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại

VOV.VN - “Di sản Hồ Chí Minh toả sáng giá trị dân tộc và thời đại” là chủ đề của Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 11/5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Các chuyên gia, nhà khoa học đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc và làm sáng tỏ những giá trị bền vững của di sản Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Khẳng định di sản Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thức tỉnh dân tộc và nhân dân các nước thuộc địa vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần vì những giá trị chung cao đẹp của nhân loại tiến bộ.

PGS. TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: “Hoạt động Hồ Chí Minh, cách nhìn Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh, suy nghĩ, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thấy: Hồ Chí Minh dùng văn hóa như một chất keo, sợi dây gắn kết các dân tộc, xóa đi tất cả những khoảng cách. Ngay cả khi người Pháp, người Mỹ xâm lược chúng ta, Người vẫn nói rằng: Xâm lược là phải đánh, nhưng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Người quý sinh mệnh người Việt Nam cũng như quý sinh mệnh người Pháp, người Mỹ”.

Những quan điểm của Người về bản chất, đặc trưng, mục tiêu, động lực… và những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng chủ nghĩa xã hội, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng khẳng định: “Di sản mang tính bền vững của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại đối với dân tộc và thời đại, tiêu biểu và thực sự nổi bật cho đất nước chính là việc lựa chọn, tìm ra, thiết kế và xây dựng con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH ở Việt Nam. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới của đất nước thì trở lại với di sản Hồ Chí Minh để thấy được những tư tưởng, luận điểm, quan điểm của Người về đường lối đổi mới đã góp phần hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh điểm bắt đầu và kết thúc đều hướng đến giải phóng con người, chăm lo cho hạnh phúc của con người. Di sản Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

Theo GS. TS Mạch Quang Thắng, trong bối cảnh hiện nay cần thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân: “Đảng từ nhân dân mà ra. Tức là Đảng là con của nhân dân. Đảng có trách nhiệm làm tròn đạo hiếu đối với cha mẹ của mình là nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói cụ thể hơn là “Đảng là đầy tớ, làm công bộc của dân”. Điều này trong điều kiện cách mạng hiện nay càng phải nhấn mạnh để thắt chặt mối quan hệ theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh là quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ
Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay 10/5, tại Cần Thơ, Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.

Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ

Triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cần Thơ

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay 10/5, tại Cần Thơ, Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”.

Thủ tướng Luxembourg đến Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Luxembourg đến Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay (5/5), Đoàn đại biểu cấp cao Đại công quốc Luxembourg do Thủ tướng Xavier Bettel dẫn đầu đã tham dự một số hoạt động tại TP.HCM.

Thủ tướng Luxembourg đến Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Luxembourg đến Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng nay (5/5), Đoàn đại biểu cấp cao Đại công quốc Luxembourg do Thủ tướng Xavier Bettel dẫn đầu đã tham dự một số hoạt động tại TP.HCM.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1
Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.