Đường phố Hà Nội rực rỡ tranh cổ động trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng
VOV.VN - Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội đã được trưng bày tranh cổ động rực rỡ.