Lễ giỗ Trúc Lâm đệ nhị tổ Pháp Loa tôn giả tại Yên Tử
VOV.VN - Pháp Loa là đại đệ tử của Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông và sau này được Ngài truyền y, bát, nối tiếp trở thành Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.