Lễ mừng nước giọt của dân tộc Ba Na ở Đăk Hà

Là nghi lễ mang tính cộng đồng của người Ba Na, thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. Đây là một trong những nghi lễ lớn và quan trọng của người Ba Na trong một năm.