Infographics: Những dấu ấn làm nên nghệ sỹ đa tài Nguyễn Trọng Tạo

Tác giả của "Làng quan họ quê tôi," "Khúc hát sông quê," "Đôi mắt đò ngang"… vừa qua đời vào tối 7/1/2019, hưởng thọ 72 tuổi.