Nghệ thuật sân khấu truyền thống với đời sống lễ hội

Nghệ thuật sân khấu truyền thống với đời sống lễ hội

Tác giả VOV6

VOV.VN - Hiện nay ở nhiều lễ hội việc biểu diễn sân khấu không còn tuân thủ theo không gian tín ngưỡng. Thay vào các vở diễn, trích đoạn của sân khấu truyền thống thì tại nhiều lễ hội lại cho biểu diễn ca nhạc.