Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật

VOV.VN - Sáng 22/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và bầu Chủ tịch mới.

Đến tham dự Lễ Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam sáng 22/9 có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện một số bộ, ban, ngành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã ôn lại lịch sử phát triển của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Kể từ khi được thành lập từ năm 1948 đến nay, trải qua 73 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, Liên hiệp các Hội Văn học Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đội ngũ văn nghệ sĩ của cả nước đã luôn nỗ lực, quyết tâm, đồng hành với đất nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập - tự do, vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành một lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".

Sau 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của nước nhà tiếp tục phát triển, đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng trưởng thành. Hệ thống tổ chức của các Hội văn học nghệ thuật từ Trung ương đến địa phương từng bước được củng cố. Hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra đời, góp phần giáo dục lý tưởng thẩm mỹ, bồi đắp lòng yêu nước, đề cao các giá trị chân – thiện - mỹ.

Phát huy truyền thống quý báu và những thành tựu to lớn đó, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt hoạt động. Công tác phát hiện, chăm sóc, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật được chú trọng. Hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghệ thuật đều có những tác phẩm chất lượng tốt, tiếp tục bám sát vào dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bỏ máu thịt với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đầu năm 2021 (từ ngày 12-14/01/2021), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Liên hiệp, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện quá trình đổi mới và phát triển của Liên hiệp.

Đại hội lần này đã hiệp thương và bầu ra được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm tra và các Phó Chủ tịch, với những nhân tố mới, những văn nghệ sĩ tâm huyết và có uy tín nghề nghiệp, tiếp bước các thế hệ lãnh đạo đi trước để gánh vác trọng trách trong thời gian tới. Đây cũng là sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới.

Để tiếp tục kiện toàn chức danh Chủ tịch và Đảng đoàn Liên hiệp, sau khi xem xét đề nghị của Đảng đoàn và ý kiến của các cơ quan liên quan tại phiên họp ngày 08/6/2021, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch từ nguồn nhân sự tại chỗ. Đồng thời, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 182, ngày 22/7/2021, chỉ định nhân sự tham gia Đảng đoàn Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 12 đồng chí.

Sau nhiều bước tiến hành quy trình nhân sự, được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tại phiên họp ngày 14/9/2021, Ban Bí thư đã đồng ý giới thiệu nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam để chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: "Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn đối với đất nước của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Tôi mong rằng, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, các thành viên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, tài năng, trí tuệ của mình, phấn đấu vì một nền văn học, nghệ thuật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Trong vai trò Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết: "Được Ban Bí thư giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đối với tôi là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm của Liên hiệp, Đảng đoàn Liên hiệp cùng với Đoàn Chủ tịch và Ủy ban toàn quốc nguyện đoàn kết một lòng, nhất trí về tư tưởng, chính trị, thống nhất trong hành động, đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Quyết tâm phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo tập thể đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Trong sáng 22/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cũng đã bầu ra chức danh Chủ tịch mới. Với 18/18 phiếu bầu (11 phiếu bầu trực tiếp và 7 phiếu bầu trực tuyến), nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam./.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: “Âm nhạc là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ chống Covid-19”
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: “Âm nhạc là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ chống Covid-19”

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống Covid-19, âm nhạc góp phần giúp nâng cao ý thức phòng chống bệnh, động viên tinh thần và lan tỏa nguồn năng lực tích cực tới cộng đồng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: “Âm nhạc là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ chống Covid-19”

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: “Âm nhạc là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ chống Covid-19”

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống Covid-19, âm nhạc góp phần giúp nâng cao ý thức phòng chống bệnh, động viên tinh thần và lan tỏa nguồn năng lực tích cực tới cộng đồng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

VOV.VN - Với sự đồng thuận cao, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

VOV.VN - Với sự đồng thuận cao, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Xúc động bài hát mới của NS Đỗ Hồng Quân về y bác sĩ chống Covid-19
Xúc động bài hát mới của NS Đỗ Hồng Quân về y bác sĩ chống Covid-19

VOV.VN - Dựa trên lời thơ của nhà báo Hồng Vinh, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã sáng tác bài hát "Mẹ ơi con sẽ về" nói lên nỗi lòng của y bác sĩ chống dịch Covid-19.

Xúc động bài hát mới của NS Đỗ Hồng Quân về y bác sĩ chống Covid-19

Xúc động bài hát mới của NS Đỗ Hồng Quân về y bác sĩ chống Covid-19

VOV.VN - Dựa trên lời thơ của nhà báo Hồng Vinh, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã sáng tác bài hát "Mẹ ơi con sẽ về" nói lên nỗi lòng của y bác sĩ chống dịch Covid-19.