"Nhặt sạn" những bộ phim bom tấn
VOV.VN - Kể cả những nhà dựng phim tài ba của "Game of Thrones", "Pirates of the Caribbean" hay "Harry Potter"... vẫn không thể tránh khỏi sai sót và để lọt những điều vô lý trên phim.