Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách

Điện ảnh Việt trên đấu trường quốc tế - Những cơ hội và thử thách

Tác giả VOV6

VOV.VN - Nếu thế hệ đạo diễn 6x, 7x còn vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, thì đến thế hệ 8x, 9x hiện nay, khả năng cập nhật, tiếp cận ngày càng chủ động, không chỉ dừng lại ở những liên hoan phim vừa và nhỏ mà còn hướng tới các liên hoan phim lớn.