Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Sơn La thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (gọi tắt là Phong trào) tại Sơn La đã được chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đưa các nội dung của Phong trào vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền vận động đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phương, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đã được UBND các cấp triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về kết quả đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 79,9% hộ đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; 73,8% bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu bản, tổ dân phố văn hóa. Về danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa; toàn tỉnh Sơn La có 1.447 cơ quan, đơn vị đăng ký công nhận lần đầu; 252 cơ quan, đơn vị đăng ký công nhận lại, trong đó hầu hất các huyện có tỷ lệ cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 100%.

Danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, toàn tỉnh Sơn La có 23/188 xã đăng ký (12%), trong đó có những huyện không có xã đăng ký như huyện Sông Mã, Mường La, Sốp Cộp, Thuận Châu. Toàn tỉnh có 5/16 phường, thị trấn đăng ký đạt chuẩn đô thị văn minh (31%), trong đó chủ yếu ở thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn.

Các sở, ban, ngành tại Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Phong trào, tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; phát động cán bộ, hội viên tích cực đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, công chức; chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai thực hiện tốt các nội dung của Phong trào.

Tại các huyện, thành phố ở Sơn La, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào năm 2022; chủ động xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu lần thứ V - năm 2022.

Thông qua các nội dung hoạt động của Phong trào, nhân dân và các tổ chức đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với đất nước. Phong trào đã góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Tuy nhiên, khó khăn tại Sơn La là bộ máy cán bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào ở cơ sở thường xuyên có sự biến động, nên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Kinh phí cấp cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa đáp ứng được các hoạt động.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương tại Sơn La chưa quan tâm chỉ đạo hoặc có quan tâm nhưng chưa sâu sát, thường xuyên kịp thời đến Phong trào. Một số huyện, thành phố chưa thật sự quan tâm trong triển khai quy trình đăng ký các danh hiệu văn hóa, vì vậy dẫn tới tỷ lệ đăng ký các danh hiệu văn hóa của một số huyện, thành phố còn thấp. 

Cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao và du lịch còn thiếu và chưa đạt các tiêu chí theo Thông tư của Bộ VHTT&DL. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới vẫn còn nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên
Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang
Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Mông có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Thời gian qua, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển du lịch tại Hà Giang

VOV.VN - Đồng bào dân tộc Mông có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Thời gian qua, việc bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông trong phát triển du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước
Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

VOV.VN - Các hoạt động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022 đang được triển khai tích cực trên cả nước.

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

Triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2022 trên cả nước

VOV.VN - Các hoạt động gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022 đang được triển khai tích cực trên cả nước.

Then trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày, Nùng
Then trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày, Nùng

VOV.VN - Then là hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng lâu đời và có vai trò hết sức quan trọng của người Tày, Nùng ở Việt Nam.

Then trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày, Nùng

Then trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày, Nùng

VOV.VN - Then là hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng lâu đời và có vai trò hết sức quan trọng của người Tày, Nùng ở Việt Nam.