“Ứng xử, quản lý hoạt động văn học phải đặc biệt tinh tế”

VOV.VN - Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về văn học còn bất cập, đặc biệt ở cở sở. Nhận thức về vai trò của văn học ở nhiều cấp lãnh đạo, quản lý còn chưa đầy đủ dẫn tới hiệu quả đầu tư cho văn học còn thấp.

Tại cuộc họp xây dựng Nghị định về hoạt động văn học chiều 11/4, Bộ VHTTDL nêu đánh giá, văn học Việt Nam trong nhiều năm qua đã phát triển toàn diện và mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần dân tộc nhân văn, dân chủ; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc; đồng thời, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Nhiều thế hệ nhà văn đã tạo ra các tác phẩm mang sứ mệnh gắn liền từng giai đoạn lịch sử, tiến trình phát triển của dân tộc; thể hiện được tâm hồn, trí tuệ, nhân cách, con người Việt Nam. 

Theo Bộ Trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, văn học Việt Nam hiện nay đã đạt được sự đa dạng về đội ngũ sáng tác và đề tài cũng như phương thức sáng tác, đúng định hướng chính trị, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự chỉ đạo của nhà nước đối với nền văn học nước nhà, khơi dậy và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và đấu trang chống tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. 

Vai trò của lý luận, phê bình văn học đã được phát huy, tác động nhiều mặt tới hoạt động sáng tác, định hướng thị hiếu và nâng cao trình độ thẩm mỹ của công chúng. Công tác nghiên cứu có nhiều đổi mới, khoa học, tiếp thu và vận dụng sáng tạo những nền tảng lý thuyết, kinh nghiệm của thế giới. Các trại sáng tác văn học, giải thưởng văn học đã góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, tôn vinh những tác phẩm có giá trị.

Trong khoảng mười năm trở lại đây, các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn học đã đạt có những bước phát triển tích cực ở cả trong nước và ngoài nước; đáp ứng nguyện vọng tìm hiểu văn học Việt Nam, văn hóa Việt Nam của bạn bè quốc tế, góp phần hoàn thiện bức tranh văn học rộng lớn của nhân loại.

Đáng chú ý, không gian mạng đã tạo ra một phương thức công bố tác phẩm văn học mới, tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng dễ dàng tiếp cận, tăng cường quan hệ giao lưu giữa nhà văn, giới lý luận, phê bình và độc giả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về văn học còn bất cập, đặc biệt ở cở sở. Nhận thức về vai trò của văn học ở nhiều cấp lãnh đạo, quản lý còn chưa đầy đủ dẫn tới hiệu quả đầu tư cho văn học còn thấp. Hoạt động văn học đang được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau như: Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thư viện, Luật An ninh mạng nhưng vẫn còn những hoạt động văn học chưa được điều chỉnh bởi một văn bản quy phạm pháp luật riêng như: Giao nhiệm vụ, tài trợ cho sáng tác văn học, dịch tác phẩm văn học, giới thiệu, quảng bá văn học, cuộc thi, trại sáng tác văn học, cơ chế trưng cầu chuyên gia trong việc thẩm định các vấn đề phát sinh trong đời sống văn học, cụ thể hóa những hành vi bị cấm trong lĩnh vực văn học...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành Nghị định về hoạt động văn học nhằm tập trung một số chính sách khuyến khích, thúc đẩy văn học phát triển: Cơ chế giao nhiệm vụ sáng tác văn học, lý luận, phê bình văn học; trại sáng tác văn hoạc; tổ chức cuộc thi, giải thưởng văn học; giới thiệu, quảng bá văn học; dịch văn học; phổ biến văn học đến công chúng, phát huy giá trị văn học Việt Nam.

Tại cuộc họp, TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao việc soạn thảo nghị định về hoạt động văn học, sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, toàn diện cho sự phát triển văn học nghệ thuật.

“Văn học là một lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, nên cách ứng xử, quản lý cũng phải đặc biệt tinh tế, dựa trên quan điểm xây dựng nền văn học tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vì sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cần nhìn hoạt động văn học như một lĩnh vực của công nghiệp văn hoá, không chỉ có sáng tác văn học, mà còn liên quan đến phê bình, phổ biến, phát triển công chúng”, ông Bùi Hoài Sơn nói.

Bên cạnh đó, nghị định cần tính đến những vấn đề mới liên quan đến hoạt động văn học như: Văn học trên mạng, bảo đảm mọi người dân có thể tham gia vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn học, nhất là những nhóm đối tượng yếu thế, sự xuất hiện của tác phẩm văn học do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo...

Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Nghị định phải tạo không gian thúc đẩy sáng tạo, phát triển văn học, tạo cảm hứng cho các tác giả, trên cơ sở bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, giữ gìn giá trị văn hoá, thuần phong mỹ tục, gắn với sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, cần đa dạng hoá các hình thức tôn vinh, quảng bá tác phẩm có giá trị, huy động sự tham gia của các hội văn học để xây dựng thể lệ, tiêu chí bắt nhịp được với thế giới, kết hợp bảo vệ bản quyền tác giả như bảo vệ phát minh, sáng chế, bao gồm cả không gian mạng. 

“Nghị định cần làm rõ trách nhiệm, tổ chức quản lý nhà nước ở cấp Trung ương, địa phương trong hoạt động văn học. Đề nghị “đặt hàng” Hội Nhà văn Việt Nam để triển khai các hoạt động thúc đẩy lĩnh vực văn học; đồng thời có giải pháp thúc đẩy văn hoá đọc”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp khẩn trương làm rõ trình tự thủ tục xây dựng Nghị định về hoạt động văn học theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2020). Bộ VHTTDL cân nhắc tên gọi của Nghị định, phải bảo đảm tính bao quát nội dung, đồng thời đưa ra các quy định cụ thể nhằm quản lý và phát triển văn học. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tác giả "Cao lương đỏ": AI không gây ra nhiều nguy cơ cho văn học
Tác giả "Cao lương đỏ": AI không gây ra nhiều nguy cơ cho văn học

VOV.VN - Nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học người Trung Quốc Mạc Ngôn mới đây tuyên bố, ông sẽ không thất nghiệp vì sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và “văn học sẽ không bao giờ lụi tàn cùng với sự tiến bộ của khoa học”, thay vào đó “mỗi tiến bộ khoa học đều mang lại cho văn học những đôi cánh mới”.

Tác giả "Cao lương đỏ": AI không gây ra nhiều nguy cơ cho văn học

Tác giả "Cao lương đỏ": AI không gây ra nhiều nguy cơ cho văn học

VOV.VN - Nhà văn từng đoạt giải Nobel văn học người Trung Quốc Mạc Ngôn mới đây tuyên bố, ông sẽ không thất nghiệp vì sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và “văn học sẽ không bao giờ lụi tàn cùng với sự tiến bộ của khoa học”, thay vào đó “mỗi tiến bộ khoa học đều mang lại cho văn học những đôi cánh mới”.

Văn học thiếu nhi - Tín hiệu lạc quan từ tư duy viết mới
Văn học thiếu nhi - Tín hiệu lạc quan từ tư duy viết mới

VOV.VN - Sáng tác văn học cho thiếu nhi là công việc công phu. Ngoài phẩm chất cần có của một người viết, thì họ còn là người am hiểu tâm lý phát triển của trẻ em, để xây dựng truyện linh hoạt, hấp dẫn, góp phần dung dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Văn học thiếu nhi - Tín hiệu lạc quan từ tư duy viết mới

Văn học thiếu nhi - Tín hiệu lạc quan từ tư duy viết mới

VOV.VN - Sáng tác văn học cho thiếu nhi là công việc công phu. Ngoài phẩm chất cần có của một người viết, thì họ còn là người am hiểu tâm lý phát triển của trẻ em, để xây dựng truyện linh hoạt, hấp dẫn, góp phần dung dưỡng tâm hồn trẻ thơ.

Văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân
Văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân

VOV.VN - Hôm nay 12/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân

Văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân

VOV.VN - Hôm nay 12/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.