Về Đền Sượt (Hải Dương) trải nghiệm giã bánh giầy

VOV.VN - Trong lễ hội truyền thống đền Sượt, người dân trong làng Sượt, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương thường tổ chức giã bánh giầy để dâng lên Đức thánh Đại vương Vũ Hựu.