Vì sao chúa Nguyễn Phúc Tần được mệnh danh là Chúa hiền, Chúa nghĩa?

Vì sao chúa Nguyễn Phúc Tần được mệnh danh là Chúa hiền, Chúa nghĩa?

Tác giả Thu Hà/VOV2

VOV.VN - Là vị chúa thứ tư của chính quyền nhà Nguyễn Đàng Trong thế kỷ XVII, không chỉ tiếp tục công cuộc Nam tiến của cha ông, chúa Nguyễn Phúc Tần là người đầu tiên đánh đuổi quân xâm lược phương Tây. Ông còn được gọi là chúa Hiền, chúa Nghĩa.