GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Truy quét "vàng tặc" lúc nửa đêm
Truy quét “vàng tặc” lúc nửa đêm

VOV.VN - Qua truy quét, công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện hơn 60 "vàng tặc", giữ nhiều máy móc, phá hủy 10 lán trại tại bãi vàng G8, Phước Hòa, Phước Sơn.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close