GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Cồng chiêng Tây Nguyên trên đường phố Paris
Cồng chiêng Tây Nguyên trên đường phố Paris

VOV.VN - Sự tham gia lần thứ hai của Việt Nam tại hoạt động này là dịp quan trọng để giới thiệu văn hóa nghệ thuật của Việt Nam- một cộng đồng quan trọng tại Paris nói riêng, tại nước Pháp nói chung.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close