Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close