"Đạo chích" trong sân bay
“Đạo chích” trong sân bay

Quy trình vận chuyển của hành khách tưởng rằng rất chặt, tuy nhiên hiện tượng moi móc, mất trộm hành lý trong sân bay vẫn diễn ra thường xuyên.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close