Vinfast, một tốc độ mãnh liệt
Vinfast, một tốc độ mãnh liệt

Đối với dự án sản xuất ô tô Vinfast, thực sự là một tốc độ… hỏa tốc, ngay người có hiểu biết về ngành ô tô họ cũng ngạc nhiên.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close