GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Nga kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc
Nga kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ Quốc

VOV.VN - Ngày 23/2 là “Ngày Bảo vệ Tổ quốc”, ngày nghỉ lễ của toàn dân Nga với nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp đất nước.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close