Lời nói dối của vợ
Lời nói dối của vợ

Anh ghét nhất là tính nói dối. Mỗi khi phải nghe lời nói dối, trong người anh bứt rứt, khó chịu, bực bội vô cùng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close