GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Vietnam Airlines lập công ty cổ phần bay
Vietnam Airlines lập công ty cổ phần bay

Hãng hàng không mới được thành lập từ Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) có vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng với đội bay dự kiến dưới 10 chiếc.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close