Cảnh sát nhân dân: “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”

Sức mạnh của các anh có được từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân, từ việc tổ chức và xây dựng lực lượng vững mạnh.

Nửa thế kỷ là tính từ ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh số 34, công bố Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh về Chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân.

Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một lực lượng chuyên chính quan trọng của Đảng ta. Nhưng, ngay từ tên gọi đã cho thấy bản chất gắn bó máu thịt giữa cảnh sát và nhân dân ta. Đó là truyền thống, là giá trị vô cùng quí báu mà không phải quốc gia nào cũng có được.

Từ ngày đầu có Đảng, có phong trào quần chúng đấu tranh giành độc lập, các anh là những đội Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông trừ gian diệt ác. Rồi sau đó, trong những năm kháng chiến ác liệt, chính là các anh phải thường xuyên đối mặt với khó khăn gian khổ, không quản ngại hy sinh để bảo vệ chính quyền non trẻ, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản cũng như hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đất nước thống nhất dựng xây trong hòa bình, cũng lại là các anh tiếp tục giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh với tội phạm ngày càng manh động, xảo quyệt và hiện đại hơn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện lớn của đất nước, gìn giữ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân.

“Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình”. Trong thời chiến cũng như trong thời bình, các anh đều nhận phần khó khăn gian khổ hiểm nguy về mình. Sức mạnh của các anh có nguồn gốc từ sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Sau này, sức mạnh ấy càng được phát huy gấp bội bởi quá trình xây dựng lực lượng và trưởng thành.

Nửa thế kỷ qua, Cảnh sát nhân dân thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các anh phải đối mặt trực tiếp với những thử thách nhiều lúc tưởng chừng khó vượt qua trong việc tấn công tội phạm có tổ chức, truy bắt lưu manh côn đồ, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao,...

Hàng nghìn cảnh sát nhân dân hy sinh ngay trong thời bình, nhiều người bị thương tích nặng nề do tội phạm tấn công, chống trả,... Và, không thể kể hết những cán bộ, chiến sỹ vẫn ngày ngày hy sinh quyền lợi của bản thân và gia đình để dành thời gian và công sức cho nhiệm vụ được giao.

Các anh không so bì, không đòi hỏi, cứ cống hiến âm thầm. Không có tổ chức vững mạnh, không có sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, các anh làm sao có thể làm được như vậy, làm sao có thể ghi thêm vào bảng vàng thành tích nhiều chiến công đến thế!

Phát huy truyền thống quí báu ấy, hiện nay, Tổng cục Cảnh sát nhân dân chỉ đạo toàn lực lượng gắn phong trào thi đua "Bảo vệ an ninh Tổ quốc'' với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng tác phong gương mẫu trong lời nói, việc làm; khiêm tốn, cầu thị, kính trọng, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các sai phạm, tiêu cực, tệ hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân; đẩy mạnh cải tiến các thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, trong tình tình hình thế giới và khu vực còn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch không từ bỏ ý đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, Tổng cục Cảnh sát nhân dân càng phải nâng cao cảnh giác, tích cực xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh, chính qui hiện đại, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.