Nuôi dưỡng nhân hoà củng cố nền độc lập

Nuôi dưỡng nhân hòa để xã hội đồng thuận, hòa hợp và phát triển, để cả dân tộc kết thành một khối, thành nội lực củng cố nền độc lập, hòa bình, loại bỏ các mối nguy cơ bên trong và bên ngoài

Ngày này cách đây 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào trịnh trọng công bố Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày đó trở thành ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc.

Mỗi dịp Quốc khánh, chúng ta lại hơn một lần suy ngẫm về thành quả của cuộc Cách mạng, về giá trị của độc lập tự do mà cả dân tộc đã dành và giữ bằng bao mồ hôi xương máu, và suy ngẫm những bài học từ cuộc cách mạng vĩ đại này...

Nền độc lập dân tộc mà cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 dành lại được 66 năm qua từng bao phen bị thù trong giặc ngoài đe dọa. Thế nhưng, qua bao biến cố, nền độc lập ấy càng được củng cố, càng “vững âu vàng”, như ông cha ta thuở trước từng tiên định. Khát vọng độc lập và ý chí bảo vệ toàn vẹn nền độc lập trước mọi biến cố lịch sử trở thành thứ tình cảm bản năng rất đỗi thiêng liêng, thường trực trong mỗi người Việt Nam, xuyên suốt từ hàng ngàn năm trước.

Giành lại độc lập tự do từ tay ngoại bang là một công cuộc, một sự nghiệp vĩ đại, phải đổi bằng xương máu. Bảo vệ nền độc lập, nâng cao giá trị của nền độc lập thiêng liêng ấy, mỗi người dân Việt Nam càng không tiếc máu xương. Nước mạnh, dân giàu, nền độc lập càng vững. Đất nước tự do, nhân dân hạnh phúc, nền độc lập càng bền. Trải bao đời, từ buổi ban đầu dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã thấm nhuần phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là bất biến. Bảo vệ độc lập và lãnh thổ thiêng liêng quốc gia là vạn biến.

Giữ nền độc lập không chỉ bằng ý chí và máu xương, mà còn bằng bản lĩnh, trí tuệ. Kém hơn người, yếu hơn người dễ bị lệ thuộc, dễ bị chi phối, thậm chí là dễ bị bắt nạt. Bằng trí tuệ, bản lĩnh để vươn lên bằng người, để bình đẳng với người. Bản lĩnh định hướng, trí tuệ soi đường.

Độc lập dân tộc không có nghĩa là dân tộc mình đứng riêng một cõi, mình chỉ biết mình, mà độc lập dân tộc để mở ra với thế giới, hội nhập với thế giới rộng lớn bao la, để có cơ hội thu nhận thêm nguồn lực, để thêm bạn bớt thù, củng cố nền độc lập.

Cuộc cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại còn mãi dư âm vì đó là cuộc cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam, nắm chắc thời cơ, cả dân tộc đứng lên đánh đuổi thực dân, phát xít, dành lại đất nước. Dành độc lập là dân. Giữ nền độc lập cũng là dân. Được hưởng thành quả lớn lao nhất mà cuộc cách mạng đem lại là nền độc lập, quyền tự do, quyền làm người, mỗi người dân càng ra sức vun đắp, củng cố nền độc lập. Giá trị của độc lập tự do, trong đó có quyền con người ngày một gia tăng, hoàn thiện, ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Tám càng lớn lao, trách nhiệm công dân với nền độc lập dân tộc càng cao cả.

Từ xưa đến nay dân tộc ta đã đề cao kế sách nuôi dưỡng nhân hòa để thu phục nhân tâm, củng cố nền độc lập. Một xã hội mà tất cả những mục tiêu cuộc cách mạng đặt ra đã và đang trở thành hiện thực, một xã hội mà lợi ích được phân chia hài hòa; trên dưới chung sống thuận hòa, thì mọi mâu thuẫn tất được dung hòa. Lập lại trật tự, công bằng xã hội, đấy là nhân hòa. Có nhiều chính sách dưỡng nông, dưỡng công, dưỡng thương, khoan sức dân, hướng tới số đông, chăm lo hạnh phúc nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách giàu-nghèo, đấy là nhân hòa... Nhân hòa để xóa bỏ định kiến và mặc cảm, để hướng thiện, đề cao trí tuệ, dung dưỡng tài năng, quy tụ hiền tài, phát triển nhân tài...

Nhân hòa, là động lực và sức mạnh của đoàn kết, là cốt lõi của mọi thành công, là bức tường thành vững chắc bảo vệ nền độc lập.   

Lịch sử thời hiện đại, không hiếm quốc gia độc lập, có chủ quyền, chỉ vì quyền lợi chia sẻ không hài hòa mà xã hội bất an, nội bộ bất hòa, trở thành cái cớ để lực lượng bên ngoài chia rẽ, can thiệp thô bạo. Khi ấy độc lập dân tộc không còn mà quyền con người cũng mất.

Nuôi dưỡng nhân hòa để xã hội đồng thuận, hòa hợp và phát triển, để cả dân tộc kết thành một khối, thành nội lực củng cố nền độc lập, hòa bình, loại bỏ các mối nguy cơ bên trong và bên ngoài./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên