GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Tình người giữa trùng khơi
Tình người giữa trùng khơi

VOV.VN - Những năm qua, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, những người lính Vùng 3 Hải quân luôn bảo vệ ngư dân khi xảy ra thiên tai, bão lũ...

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close