GM_PC_HOME_TOP_BANNER
G20 lạc quan về kinh tế toàn cầu
G20 lạc quan về kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Chủ tịch của nhóm Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng G20 cho rằng, G20 có thể đương đầu với bất cứ thách thức kinh tế nào.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP