13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm từ 1/7
VOV.VN - 13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm sẽ được thực hiện từ 1/7, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực...