19,90 triệu USD giúp đồng bào Đắk Nông phát triển kinh tế bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế - IFAD Kanayo Nwanze vừa ký kết bản Hiệp định tài trợ cho Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông.

Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại, có tổng giá trị là 13,13 triệu Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 19,90 triệu USD. Về phía Việt Nam, tỉnh Đăk Nông bố trí nguồn vốn đối ứng 2,30 triệu USD, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia thành phần tín dụng là khoảng 0,9 triệu USD, vốn đóng góp của người hưởng lợi 0,7 triệu USD.

Mục tiêu tổng quát của Dự án  là nhằm hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông. Các hoạt động của Dự án hướng tới nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản và chỉ đạo việc thực hiện dự án. Dự án có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được thực hiện trong 5 năm.

Dự án gồm 3 hợp phần chính.

Hợp phần I: Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số gồm 3 tiểu hợp phần sau: (i) Phát triển hoạt động khuyến nông bền vững; (ii) Phát triển chuỗi giá trị; (iii) Công trình hạ tầng cộng đồng và lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

Hợp phần II là dịch vụ tài chính nông thôn với mục tiêu tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận các phương thức tín dụng. Hợp phần này được chia thành 2 tiểu hợp phần gồm: cho vay nông nghiệp và cho vay không thế chấp do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện; và Nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng do Hội Phụ nữ tỉnh thực hiện.

Hợp phần III dành cho quản lý dự án nhằm nâng cao năng lực thực hiện Dự án một cách hữu hiệu và hiệu quả thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban Quản lý dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên