211 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 31/5, Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn nhiều ca
VOV.VN - Trong ngày 31/5, cả nước có 211 ca mắc Covid-19 mới trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn nhiều ca. TP.HCM tạm thời không có ca sau nhiều ngày số ca liên tục tăng