30 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo kế hoạch, Hà Nội có 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hoa thuật, 3 trận địa bắn pháo hóa tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023 (tối 21/1/2023).