5 thay đổi cơ bản khi cấp Căn cước công dân gắn chíp từ 1/7/2021
VOV.VN - Theo Thông tư của Bộ Công an, từ 1/7/2021, sẽ có một số thay đổi trong việc cấp Căn cước công dân gắn chíp mà người dân nên biết.