6 tháng qua, cả nước có 3.242 người chết vì tai nạn giao thông

VOV.VN -Trong 6 tháng của năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), cả nước xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

Đây là thông tin được Ủy ban ATGT Quốc gia công bố trong bản báo cáo tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng đầu năm 2020. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người, số người bị thương giảm 1.419 người.

Trong 6 tháng của năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), cả nước xảy ra 6.790 vụ TNGT, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 523 vụ (giảm 12,17%), giảm 573 người chết (giảm 15,33%), giảm 371 người bị thương(giảm 16,21%).

Đường sắt xảy ra 44 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 31 vụ (giảm 41,33%), giảm 16 người chết (giảm 30,19%), giảm 21 người bị thương (giảm 70%).

Đường thủy xảy ra 38 vụ TNGT, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ  trước tăng 13 vụ (tăng 52%), tăng 17 người chết (tăng 106,25%), tăng 1 người bị thương (33,33%).

Đường biển xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (tăng 16,67%), tăng 4 người chết và mất tích (tăng 133,33%), số người bị thương không thay đổi.

Ngoài ra, trong 6 tháng qua, cả nước còn xảy ra 2.926 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 3.008 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1055 vụ, giảm 1.028 người bị thương nhẹ.

Tính riêng trong tháng 6/2020, cả nước xảy ra 1135 vụ TNGT, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 264 vụ, giảm 142 người chết, giảm 234 người bị thương.

Tính riêng trong tháng 6/2020, cả nước xảy ra 1135 vụ TNGT, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người.

Cũng trong tháng 6/2020, cả nước xảy ra 503 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 527 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 110 vụ (giảm 17,94%), giảm 139 người bị thương./.

Viết bình luận