Anh sẽ dừng viện trợ cho Việt Nam vào năm 2016

Việc công bố chấm dứt chương trình viện trợ trước thời hạn 5 năm được thực hiện với sự tôn trọng và tin tưởng giữa hai Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) Alan Duncan đã đưa ra tuyên bố tại London ngày 1/3, về kết quả của chương trình Đánh giá Viện trợ Song phương/Đa phương, với mục đích đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả viện trợ của  Anh, thông qua việc tập trung nỗ lực vào các quốc gia, nơi mà từng đồng bảng viện trợ có thể mang lại kết quả tốt nhất cho việc chống đói nghèo và xây dựng một thế giới an toàn hơn, cũng như nơi mà nước Anh ở vị trí tốt nhất để thực hiện công tác viện trợ một cách hiệu quả.

Với kết quả của chương trình đánh giá này, Vương quốc Anh sẽ tôn trọng các cam kết của mình tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong năm năm còn lại của Thỏa thuận Quan hệ Đối tác Phát triển 10 năm (DPA, 2006 – 2016), trong bối cảnh của Tuyên bố Đối tác Chiến lược cấp cao ký kết tháng 9/2010.

“Do Việt Nam giờ đây đã là một nền kinh tế đang nổi đầy năng động – một thành tựu rất to lớn – chúng tôi sẽ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam vào năm 2016 để có thể tập trung viện trợ vào các quốc gia nghèo hơn và cần đến viện trợ hơn” – ngài Alan Duncan nói.

Theo Bộ trưởng Alan Duncan, từ nay tới năm 2016, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trên các lĩnh vực giáo dục tiểu học, vệ sinh môi trường và phòng chống HIV/AIDS. Chúng tôi dự kiến sẽ tập trung các nỗ lực vào các vấn đề đang nổi lên như biến đổi khí hậu, quản trị, thương mại và đầu tư, nhằm đảm bảo tính bền vững của các chương trình, sau khi chương trình viện trợ của Anh kết thúc. Bộ trưởng Alan Duncan khẳng định, việc công bố chấm dứt chương trình viện trợ trước thời hạn 5 năm được thực hiện với sự tôn trọng và tin tưởng giữa hai Chính phủ, và chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cấp Bộ trưởng để hòan tất các chi tiết cho mối quan hệ hợp tác phát triển trong 5 năm tới.

Trên phương diện Đánh giá Viện trợ Đa phương, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế cũng xem xét kỹ càng liệu các khoản viện trợ của Anh cho 43 tổ chức quốc tế có đạt được giá trị tối đa cho các đồng tiền đóng thuế của người dân hay không. Bản đánh giá này đã đưa những nhận định tổng hợp về điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng tổ chức, nghiên cứu kỹ mục tiêu, mục đích, cũng như mức độ hiệu quả của họ trong việc đạt được các mục tiêu của mình./.

Viết bình luận