Bài 2: Khoảng trống pháp lý - trách nhiệm thuộc về ai?

Bài 2: Khoảng trống pháp lý - trách nhiệm thuộc về ai?

Tác giả VOV1

VOV.VN - Tình trạng chậm trễ trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật là do đâu? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước những vi phạm này? Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ngành y tế mà nhìn rộng hơn, hệ lụy của nó còn lan ra mọi lĩnh vực đời sống xã hội.