Bãi nhiệm giám đốc nếu xe buýt phục vụ kém

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, giải pháp trên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt.

Năm nay, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ lái xe, phụ xe. Trong đó, mỗi năm Tổng Công ty đào tạo cho lái xe, phụ xe về chuyên môn đảm bảo phục vụ tốt hành khách.

Tổng Công ty gắn trách nhiệm của lãnh đạo các xí nghiệp buýt đối với công tác đảm bảo chất lượng phục vụ. Tiến tới ký hợp đồng trách nhiệm với giám đốc các xí nghiệp. Trong đó, tiêu chí về chất lượng phục vụ trên xe buýt là tiêu chí quan trọng.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội sẽ tiến hành đánh giá, sắp xếp lại cán bộ thậm chí là miễn nhiệm giám đốc các xí nghiệp buýt nếu để xảy ra tình trạng chất lượng phục vụ xe buýt kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên