Bàn về Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo

(VOV) -Sáng 19/12, tại Hà Nội, Bộ TN-MT tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

Các ý kiến tại hội thảo đều cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và hiệu quả cho việc quản lý tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo phương thức tổng hợp dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định về quản lý tổng hợp các hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc các vùng biển và hải đảo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Phạm Thị Tình- Vụ pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cần bổ sung, làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh để đảm bảo không chồng chéo với phạm vi điều chỉnh của các Luật chuyên ngành.

Các đại biểu cũng cho rằng: Việc xây dựng dự thảo luật này phải giải quyết được cơ bản các vấn đề còn đang mâu thuẫn, chồng chéo trong quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên biển và hải đảo giữa các ngành, các cấp; đồng thời bổ sung quy định về những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các bên khai thác, sử dụng tài nguyên trên quan điểm phát triển bền vững.

Các quy định của Luật phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, có tính khả thi cao và gắn với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước./.

Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

Viết bình luận

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Báo động về ô nhiễm môi trường biển

Ô nhiễm môi trường biển tại Quảng Ngãi xuất phát từ chính nếp sống, tập quán sinh hoạt của người dân.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển, đảo tại Đà Nẵng

Đây là những hoạt động ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.

Tăng cường điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển

Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển có ý nghĩa quan trọng cho sự kinh tế biển, quốc phòng, an ninh và xây dựng đất nước.

Tin cùng chuyên mục