Bão số 9 di chuyển về phía quần đảo Hoàng Sa

(VOV) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Hồi 16 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.  

Trong 24h tới, mỗi giờ bão đi được 10km

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 09/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh./.

Tin liên quan

Bão có khả năng chuyển hướng về phía Đông Bắc
Bão có khả năng chuyển hướng về phía Đông Bắc

(VOV) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12

Bão có khả năng chuyển hướng về phía Đông Bắc

Bão có khả năng chuyển hướng về phía Đông Bắc

(VOV) - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12