Bầu trực tiếp Bí thư ở huyện có 96% dân số là người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Trong 2 ngày 9-10/6, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại Đại hội.

Bình Liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ninh có tới gần 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. 5 năm qua, Bình Liêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gấp đôi nhiệm kỳ trước, đời sống đồng bào các dân tộc được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44% năm 2016 xuống còn gần 4% năm 2020; quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đưa ra nhiều chỉ tiêu chủ chốt về kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đứng trước các thời cơ phát triển với việc nâng cấp cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) và tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sắp hoàn thành, huyện Bình Liêu xác định xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn 2021-2026 có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bình Liêu chủ trương phát triển tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng thế trận lòng dân, phát huy tốt các mô hình quản lý, bảo vệ biên giới, giao lưu hữu nghị, đối ngoại.

Nghị quyết Đại hội xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%/năm, thu nhập bình quân năm 2025 gấp đôi năm 2020. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bình Liêu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và có trình độ phát triển đạt mức trung bình của tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại Đại hội với kết quả ông Dương Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư huyện ủy Bình Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 98 %.

Ông Dương Mạnh Cường, Bí thư huyện ủy Bình Liêu khẳng định: “Trách nhiệm của tôi đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu càng cao hơn. Trọng trách của tôi trong nhiệm kỳ tới cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy sẽ cùng nhau xây dựng , đoàn kết, thống nhất, tập trung cao cho việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 vào thực tiễn đời sống ngay từ những ngày đầu”./.

Viết bình luận