Bộ KH – CN chưa kiểm định "viên tiết kiệm xăng"

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ Khoa học-Công nghệ) vừa có Công văn số 11/QLCL-CL3 cảnh báo về sử dụng "viên tiết kiệm xăng", "dung dịch tiết kiệm xăng".

Đây là hóa chất được nhập vào Việt Nam nhưng chưa được kiểm định chất lượng, đặc biệt các đặc tính liên quan đến an toàn, cháy, nổ và đồng thời chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký sử dụng.

Hiện nay trên thị trường một số địa phương xuất hiện loại hàng hóa được quảng cáo là "tiết kiệm 15-30% nhiên liệu khi sử dụng cho vào bình xăng, đã được kiểm định hoặc cấp phép sử dụng".

Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua và sử dụng hai loại hóa chất này./.