Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - 20 biên chế bổ sung cho tỉnh Kiên Giang để bố trí cho 8 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý bổ sung 20 biên chế công chức năm 2016 đối với tỉnh Kiên Giang để bố trí cho 8 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ giao bổ sung năm 2016 số biên chế công chức nêu trên đối với tỉnh Kiên Giang.

Theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc là 12.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển huyện đảo Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu bổ sung biên chế công chức là cần thiết./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tinh giản biên chế vì nhiều thạc sĩ, tiến sĩ: Bộ Nội vụ nói gì?
Tinh giản biên chế vì nhiều thạc sĩ, tiến sĩ: Bộ Nội vụ nói gì?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng: Hà Nội là một trong số các địa phương có con số tinh giản thấp nhất trong cả nước.

Tinh giản biên chế vì nhiều thạc sĩ, tiến sĩ: Bộ Nội vụ nói gì?

Tinh giản biên chế vì nhiều thạc sĩ, tiến sĩ: Bộ Nội vụ nói gì?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng: Hà Nội là một trong số các địa phương có con số tinh giản thấp nhất trong cả nước.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả
Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

Tinh giản biên chế: Phải qui trách nhiệm người đứng đầu mới hiệu quả

VOV.VN -Tinh giản biên chế chỉ đạt mục tiêu khi gắn hiệu quả công việc này với trách nhiệm của người đứng đầu.

Hà Nội chi gần 2 tỷ đồng cho 20 công chức bị tinh giản biên chế
Hà Nội chi gần 2 tỷ đồng cho 20 công chức bị tinh giản biên chế

VOV.VN - Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế.

Hà Nội chi gần 2 tỷ đồng cho 20 công chức bị tinh giản biên chế

Hà Nội chi gần 2 tỷ đồng cho 20 công chức bị tinh giản biên chế

VOV.VN - Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế.