Các bước cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

VOV.VN - Sở Tư pháp Hà Nội vừa cung cấp thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.