Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ 23

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Xin chúc mừng bạn Hà Tuyên Quang, thôn 104, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá  

 1. Kết quả thi tuần thứ hai mươi ba (Từ ngày 05 đến 12/1/2010)

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: 12/6/1999.

Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Năm 1998.

Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Bài nói tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng.

Số người trả lời đúng Đáp án: 2.351 người.

Giải Nhất: Hà Tuyên Quang

                    Thôn 104, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Trả lời đúng, dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.351 người.

Giải Nhì:  Nguyễn Văn Nhanh

                   Văn phòng UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.350 người. (Thời gian tham gia: Ngày 06/1/2010).

Giải Ba:  Quách Minh Tuấn

                  Làng Giành, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá

Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: 2.350 người. (Thời gian tham gia: Ngày 07/1/2010).            

2. Câu hỏi cuộc thi tuần thứ hai mươi tư  (Từ 10h ngày 12 đến 10h ngày 19/1/2010):

Câu hỏi 1: Quan điểm coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội" được Đảng ta nêu trong Nghị quyết nào?

- Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

- Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

- Văn kiện Đại hội X

Câu hỏi 2: Mục tiêu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 được Đảng ta đề ra tại Đại hội lần thứ mấy?

- Đại hội lần thứ VI

- Đại hội lần thứ IX

- Đại hội lần thứ X

Câu hỏi 3: Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng nhấn mạnh: “Phải đảm bảo tính (….), tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”. Hãy lựa chọn một trong những phương án dưới đây để điền vào dấu (…)

- Khách quan

- Tư tưởng

- Khoa học ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên